Трудова медицина

Експертната ни дейност е насочена към Опазване и управление на околната среда и здравето на хората; разработване на документация за внедряване на международни стандарти по околна среда, хранене и условия на труд.

Фирмата осигурява и комплексно обслужване на работодателите по отношение опазване здравето на работещите и състоянието на околната среда във връзка с дейността на предприятията, както и счетоводно обслужване на същите.

Фирмата разполага с мобилни екипи за осигуряване на удобство на работодателите и инвеститорите при реализиране на съвместните ни договори.

Фирмата разполага с мобилни екипи за осигуряване на удобство на работодателите и инвеститорите при реализиране на съвместните ни договори.