Ай Ди Консулт ЕООД - София


  • Лицензирана Служба по трудова медицина
  • Управление на околната среда - Екологични оценки, ОВОС, оценки за съвместимост
  • Разработване на НАССР системи за безопасност на храните
  • Консултантска дейност за сертифициране по ISO 14001, 22000 и OHSAS 18001
  • Счетоводно обслужване
  • Лицензирана Служба по трудова медицина
  • Професионални преводи (медицински, правни и икономически) от и на английски и немски език